פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום ראשון, 18 במרץ 2018

השקפת הרב שך על היחס למדינה על פי הועדה הרוחנית של יתד נאמן

בכתבת זיכרון של הועדה הרוחנית למרן הגרא"מ שך זצוק"ל בעיתון "יתד נאמן" סמוך לפטירתו, מביא הרב צבי פרידמן רב בית הכנסת אהל יעקב ולאה בבני ברק את השקפת הרב שך ואומר:

התבוננות בדרכי הנהגה לא באה להחליף את הצורך והחובה בשאלה מחודשת. לדוגמא אם ניטול את ענין ההתייחסות למדינה ומוסדותיה, השקפתו היתה ברורה שאין לנו שום הכרה אידיאולוגית במה שהמדינה מסמלת ומייצגת, ועלינו להתבדל טוטלית מהציבור החילוני והכפרני. השקפה זו היתה יסוד איתן ומוצק, אך בכל מה שקשור לדברים המעשיים המאבק היומיומי להצלת היהדות החרדית אנו נאלצים להתפשר. לפעמים, ליטול חלק במערכות השלטון כדי להציל. אין כאן שיתוף רעיוני אלא שיתוף ״מעשי׳׳. בהשקפה אנו ברורים, אך בלמעשה יש ליטול עצה ודרכה מגדולי הדוד. כך בכל ענין וענין העולה על הפרק. 

יום ראשון, 31 בדצמבר 2017

ישיבת פוניבז' מזמינה נציב יום לכבוד אתחלתא דגאולה

מזכיר ישיבת פוניבז' הרב דויטש במכתב לראש עיריית בני ברק לרכוש נציב יום בישיבה ביום ה' באייר לכבוד יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל והאתחלתא דגאולה שלה.
מבית המכירות ירושלים של זהב

יום שני, 25 בדצמבר 2017

חתימת מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל כנגד גזירת גיוס בנות - תשי"ג

המכתב מתאריך י"א תמוז תשי"ג עוסק בסוגיית גיוס בנות שעמדה על הפרק באותם ימים, ומרן הצטרף למכתב בראש רבני ישיבת חפץ חיים וכפר סבא למכתבם של גדולי ישראל כי גיוס בנות גם לשירות לאומי הוא אסור על פי התורה הקדושה. וככל הידוע זו חתימתו הראשונה של מרן זיע"א על מכתב ציבורי כלשהו, מרן היה אז בגיל פחות מ40.

על המכתב חתומים כמה עשרות מגדולי ישראל שהועתקו בהקלדה, ואליהם נוספו חתימות מקוריות תחת כותרת משנה "זה ראשי הישיבות מהישיבה חפץ חיים" תחת כותרת המשנה מופיעות חתימות מקוריות כאשר בראש החותמים מתנוססת חתימתו של מרן הגאון רבי אהרן יודא ליב שטיינמן מתקופת היותו ראש הישיבה בכפר סבא ומתחתיו הרבנים משה בנימין ברנשטיין, דוד רוטברג, שמואל אלי׳ אורלנסקי.

המכתב נחשף בעיתון המבשר מארכיון מרכז אגודת ישראל בירושלים. וע"י בית המכירות הפומביות "קינג דייוויד"


יום חמישי, 23 בנובמבר 2017

ועד הישיבות מגיב לדרישה לגייס את בני הישיבות: יותר מ-50% מבני הישיבות מתגייסים

בשנים תשכ"ח - תשכ"ט הסדר מעמד בני הישיבות עמד לדיון בועדה מיוחדת שהוקמה בראשות שר הביטחון דאז משה דיין, הועדה הגיעה להחלטה כי ההסדר יוגבל, השר משה קול לא הסתפק בהגבלה זו וביקש לבטל את הההסדר הקיים.
הוא הגיש הצעה משלו שכל בני הישיבות יחוייבו באימונים צבאיים ועוד.
גדולי ישראל פעלו לנסות לשכנע את משה קול לוותר על ערעורו, ושלחו אליו מכתבים נרגשים, ראה כאן. 
איש אגודת ישראל חבר הכנסת הרב מנחם פרוש זצ"ל פעל אף הוא מול השר משה קול, וכתב לו מכתב, אליו צירף מסמך נתונים מועד הישיבות, במסמך פועלים בועד הישיבות להסביר כי בני הישיבות אינם מקבלים פטור מהצבא אלא רק דחיה כל עוד הם בני ישיבות, ובהגיעם לגיל מבוגר הם יוצאים לעבודה וממילא לצבא.
ועד הישיבות פורס במכתב מיוחד את הנתונים המדוייקים של מקבלי הדחיה והגיל שלהם, וקובע כי הרוב הגדול של בני הישיבות מתגייסים בסופו של דבר.

להלן ציטוט מתוך מכתבו של הרב פרוש שמסכם את הודעת ועד הישיבות:

המספר שכאילו 5000 בני ישיבה נהנים מהשחרור להתגייס לצבא אינו מבטא את העובדה שכאילו הם משתחררים אמנם מגיוס, אלא ברובם הגדול הם רק דוחים את גיוסם ובסופו של דבר רובם משרתים בצבא.
כי הנה לפנינו מספר רשמי שמגילאי 30, דהיינו מאלה שהתייצבו לפני 10-12 שנה - לא נשאר כי אם 560 תלמיד.
מאחר שבכל שנה מתייצבים כ-1000 בני ישיבה, הרי ברור שלוא הי' כל בני הישיבה במשך שתים עשרה השנים האחרונות עומדים בשחרורם - הי' צריך המספר להסתכם כיום בקירוב ל- 12,000.
בבדיקה נוספת שבקשתי לערוך נתברר שמ-2000 בני הישיבה ששוחררו בעת קום המדינה, דהיינו גילאי 40 כיום - נשארו מהם רק 400.


להמשך המסמך לחץ כאן:

דו"ח ועדת משה דיין - הדו"ח המלא והתייחסות גדולי ישראל

מסמך היסטורי חושף את הפעילות השקטה של גדולי ישראל סביב ועדת משה דיין שהתכנסה בשנת תשכ"ח בה דנו בגורלו של ההסכם בין ועד הישיבות לצבא למתן דיחוי לבני הישיבות.
ההחלטות התקבלו על פי המלצת המטכ"ל, שביקש להמשיך את ההסדר אולם להטיל מגבלות על התרחבותו, הגבלה על פתיחת ישיבות חדשות, והגבלה של מספר מקבלי הדיחוי. עוד החליטה ועדת השרים לסגור את המסלול הצבאי של הנח"ל החרדי שהתקיים והופעל עד אז על ידי צעירי אגודת ישראל - צא"י, כאשר במהלך הדיונים עלה כי מספר החיילים בו עומד על 105 איש.

שר התיירות דאז משה קול התנגד להחלטות הועדה וביקש לקיים הסדר אחר שלפיו כל בני הישיבות יחוייבו לעבור אימונים ויתגייסו לצבא לשירות מלא לאחר מספר שנים בישיבה , בתגובה פנו אליו גדולי ישראל זצ"ל ראשי הישיבות במברק מיוחד בו הם  ביקשו ממנו להסיר את ההתנגדות שהגיש בממשלה, ההגרי"ש כהנמן מפוניבז' פנה במכתב נרגש, וחבר הכנסת מנחם פרוש הביא את תגובת ועד הישיבות שהביא נתונים לפיהם (שחלקם אף עלו במהלך דיוני הועדה) לפיהם למעלה מ50% ממקבלי הדיחוי מתגייסים בסופו של דבר.


יום שני, 13 בנובמבר 2017

צא"י מבקשת להרחיב את הנח"ל החרדי גם לירושלים

אחרי כיבוש ירושלים העתיקה במלחמת ששת הימים צא"י - הנוער האגודתי שעמד בנשיאות גדולי ישראל, פונה לראש הממשלה להקים גרעין של נח"ל חרדי בירושלים לאור העובדה שאנשים מבין חברי התנועה שיחררו את ירושלים..


יום ראשון, 12 בנובמבר 2017

עדות מהמפגש בין מרן החזון איש לבן גוריון מה שוחחו על גיוס בנות וגיוס בני ישיבות

קטע עדות של הרב דוד פרנקל על מה שהיה בפגישת מרן בעל החזון איש עם ראש ממשלת ישראל הראשון ד' בן גוריון, ועל מה שוחחו בין השאר בענייני גיוס בנים וגיוס בנות, להלן 2 קטעים חשובים, ובהמשך הקטע המלא:

בנוגע לגיוס בנות ידוע שבפועל הורה מרן בעל החזון איש לאחייניותיו שתהיינה מוכנות למסור את נפשן בפועל אם יקחו אותן לצבא, לבן גוריון שהגיע אליו לביתו סירב מרן בעל החזון איש לומר כך במפורש למרות הצעות שונות שקיבל בנושא:


בעניין גיוס בני ישיבות בן גוריון שאל את החזון איש מדוע לא יעשו הבני ישיבות אימונים בבין הזמנים, והחזו"א השיב לו תשובה, אך אמר לתלמידיו: "אויף די טענה איז נישט גיעווען וואס צו ענטפערן" (על הטענה הזו לא היה לי מה לענות)