פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום ראשון, 6 בינואר 2019

ראשיתו של הסדר פטור בני הישיבות בשנת תש"ח - כתבה מפורטת


כתבה מקיפה ומפורטת על התנהלות הציבור החרדי בימי הקמת המדינה ומלחמת השחרור - שנת תש"ח, בנושא היחס לגיוס לצבא ולפטירת בני הישיבות מחובת השירות. 
חלק מהמסמכים פורסמו כבר בבלוג, וחלקם נחשפים כעת בפרסום ראשון, הכל בצורה מסודרת לפי התאריכים, בכתבה ובליקוט החומר הושקע עמל רב, ואין להעתיק ממנה בלי רשות מפורשת ©.

יום ראשון, 15 ביולי 2018

מרן הגרי"ז מבריסק משתף פעולה עם הסדר גאב"ד העדה והצבא

בהמשך לסדרת החשיפות על ההסכם לדיחוי בני הישיבות בירושלים עליו חתם גם גאב"ד העדה החרדית בירושלים, על פי ההסכם שנחתם בראשית חודש אייר ה'תש"ח, כל בני הישיבות היו אמורים לעבור תוכנית אימונים ושירות צבאי מוגבל (תוכנית שבהמשך הומרה ל"גדוד טוביה" שעסק בעיקר בהקמת ביצורים), זאת למעט "בני ישיבות מצויינים", שהיו אמורים לקבל שחרור מלא מכל עבודת הצבא, על פי פרסומים שונים מדובר היה במכסה של 10% מבני הישיבות בלבד שיקבלו שיחרור מהצבא, מיכסה שסוכמה בעל פה בין ראשי הישיבות לראשי הצבא.

על פי ההסכם, הסמכות לקבלת הדיחוי כ"מצויין" ניתנה ל"רבנים הראשיים", שהם הרב הרצוג, הרב עוזיאל, והרב דושינסקי שנשחשב אף הוא כ"רב ראשי" של העדה החרדית.

להלן הסעיף הרלוונטי מתוך ההסכם:
 3)  יוצא מכלל זה מספר בני ישיבה מצויינים, שפטורים מכל חובת גיוס, (אלה יקבלו אישור מיוחד מאת כבוד הרבנים הראשיים).
במכתב דיחוי שכתב מרן הגרי"ז מבריסק (ומופיע בספר "ילקוט מכתבים ממרן הגרי"ז מבריסק") לתלמידו על בסיס הסכם זה, ונחתם בכ"א אייר של שנה זו, תש"ח, כשבועיים לאחר חתימת ההסכם של גאב"ד העדה וועד הישיבות עם הצבא, מכתיר הרב מבריסק את הבחור כ"מצויין" ועל כן הוא ראוי לדיחוי, כמו כן מתווספת על המכתב חתימתו של הרב דושינסקי כפי הנדרש מההסכם.

הנה כי כן אין לדעת אם מרן הרב מבריסק זיע"א "הסכים" להסדר שמוסר לצבא 90% מבני הישיבות, אולם לאחר שהיה כזה הסכם שיתף עימו פעולה ושיגר את תלמידיו לקבל דיחויים במסגרת זו של "מצויינים".

נקל להניח שמכתב כזה לו היה יוצא בימינו היה מכתיר את כותבו כ"פשרן" שמוותר על 90% מבני הישיבות לטובת המצויינים....

יום ראשון, 18 במרץ 2018

השקפת הרב שך על היחס למדינה על פי הועדה הרוחנית של יתד נאמן

בכתבת זיכרון של הועדה הרוחנית למרן הגרא"מ שך זצוק"ל בעיתון "יתד נאמן" סמוך לפטירתו, מביא הרב צבי פרידמן רב בית הכנסת אהל יעקב ולאה בבני ברק את השקפת הרב שך ואומר:

התבוננות בדרכי הנהגה לא באה להחליף את הצורך והחובה בשאלה מחודשת. לדוגמא אם ניטול את ענין ההתייחסות למדינה ומוסדותיה, השקפתו היתה ברורה שאין לנו שום הכרה אידיאולוגית במה שהמדינה מסמלת ומייצגת, ועלינו להתבדל טוטלית מהציבור החילוני והכפרני. השקפה זו היתה יסוד איתן ומוצק, אך בכל מה שקשור לדברים המעשיים המאבק היומיומי להצלת היהדות החרדית אנו נאלצים להתפשר. לפעמים, ליטול חלק במערכות השלטון כדי להציל. אין כאן שיתוף רעיוני אלא שיתוף ״מעשי׳׳. בהשקפה אנו ברורים, אך בלמעשה יש ליטול עצה ודרכה מגדולי הדוד. כך בכל ענין וענין העולה על הפרק. 

יום ראשון, 31 בדצמבר 2017

ישיבת פוניבז' מזמינה נציב יום לכבוד אתחלתא דגאולה

מזכיר ישיבת פוניבז' הרב דויטש במכתב לראש עיריית בני ברק לרכוש נציב יום בישיבה ביום ה' באייר לכבוד יום העצמאות הראשון של מדינת ישראל והאתחלתא דגאולה שלה.
מבית המכירות ירושלים של זהב

יום שני, 25 בדצמבר 2017

חתימת מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל כנגד גזירת גיוס בנות - תשי"ג

המכתב מתאריך י"א תמוז תשי"ג עוסק בסוגיית גיוס בנות שעמדה על הפרק באותם ימים, ומרן הצטרף למכתב בראש רבני ישיבת חפץ חיים וכפר סבא למכתבם של גדולי ישראל כי גיוס בנות גם לשירות לאומי הוא אסור על פי התורה הקדושה. וככל הידוע זו חתימתו הראשונה של מרן זיע"א על מכתב ציבורי כלשהו, מרן היה אז בגיל פחות מ40.

על המכתב חתומים כמה עשרות מגדולי ישראל שהועתקו בהקלדה, ואליהם נוספו חתימות מקוריות תחת כותרת משנה "זה ראשי הישיבות מהישיבה חפץ חיים" תחת כותרת המשנה מופיעות חתימות מקוריות כאשר בראש החותמים מתנוססת חתימתו של מרן הגאון רבי אהרן יודא ליב שטיינמן מתקופת היותו ראש הישיבה בכפר סבא ומתחתיו הרבנים משה בנימין ברנשטיין, דוד רוטברג, שמואל אלי׳ אורלנסקי.

המכתב נחשף בעיתון המבשר מארכיון מרכז אגודת ישראל בירושלים. וע"י בית המכירות הפומביות "קינג דייוויד"


יום חמישי, 23 בנובמבר 2017

ועד הישיבות מגיב לדרישה לגייס את בני הישיבות: יותר מ-50% מבני הישיבות מתגייסים

בשנים תשכ"ח - תשכ"ט הסדר מעמד בני הישיבות עמד לדיון בועדה מיוחדת שהוקמה בראשות שר הביטחון דאז משה דיין, הועדה הגיעה להחלטה כי ההסדר יוגבל, השר משה קול לא הסתפק בהגבלה זו וביקש לבטל את הההסדר הקיים.
הוא הגיש הצעה משלו שכל בני הישיבות יחוייבו באימונים צבאיים ועוד.
גדולי ישראל פעלו לנסות לשכנע את משה קול לוותר על ערעורו, ושלחו אליו מכתבים נרגשים, ראה כאן. 
איש אגודת ישראל חבר הכנסת הרב מנחם פרוש זצ"ל פעל אף הוא מול השר משה קול, וכתב לו מכתב, אליו צירף מסמך נתונים מועד הישיבות, במסמך פועלים בועד הישיבות להסביר כי בני הישיבות אינם מקבלים פטור מהצבא אלא רק דחיה כל עוד הם בני ישיבות, ובהגיעם לגיל מבוגר הם יוצאים לעבודה וממילא לצבא.
ועד הישיבות פורס במכתב מיוחד את הנתונים המדוייקים של מקבלי הדחיה והגיל שלהם, וקובע כי הרוב הגדול של בני הישיבות מתגייסים בסופו של דבר.

להלן ציטוט מתוך מכתבו של הרב פרוש שמסכם את הודעת ועד הישיבות:

המספר שכאילו 5000 בני ישיבה נהנים מהשחרור להתגייס לצבא אינו מבטא את העובדה שכאילו הם משתחררים אמנם מגיוס, אלא ברובם הגדול הם רק דוחים את גיוסם ובסופו של דבר רובם משרתים בצבא.
כי הנה לפנינו מספר רשמי שמגילאי 30, דהיינו מאלה שהתייצבו לפני 10-12 שנה - לא נשאר כי אם 560 תלמיד.
מאחר שבכל שנה מתייצבים כ-1000 בני ישיבה, הרי ברור שלוא הי' כל בני הישיבה במשך שתים עשרה השנים האחרונות עומדים בשחרורם - הי' צריך המספר להסתכם כיום בקירוב ל- 12,000.
בבדיקה נוספת שבקשתי לערוך נתברר שמ-2000 בני הישיבה ששוחררו בעת קום המדינה, דהיינו גילאי 40 כיום - נשארו מהם רק 400.


להמשך המסמך לחץ כאן:

דו"ח ועדת משה דיין - הדו"ח המלא והתייחסות גדולי ישראל

מסמך היסטורי חושף את הפעילות השקטה של גדולי ישראל סביב ועדת משה דיין שהתכנסה בשנת תשכ"ח בה דנו בגורלו של ההסכם בין ועד הישיבות לצבא למתן דיחוי לבני הישיבות.
ההחלטות התקבלו על פי המלצת המטכ"ל, שביקש להמשיך את ההסדר אולם להטיל מגבלות על התרחבותו, הגבלה על פתיחת ישיבות חדשות, והגבלה של מספר מקבלי הדיחוי. עוד החליטה ועדת השרים לסגור את המסלול הצבאי של הנח"ל החרדי שהתקיים והופעל עד אז על ידי צעירי אגודת ישראל - צא"י, כאשר במהלך הדיונים עלה כי מספר החיילים בו עומד על 105 איש.

שר התיירות דאז משה קול התנגד להחלטות הועדה וביקש לקיים הסדר אחר שלפיו כל בני הישיבות יחוייבו לעבור אימונים ויתגייסו לצבא לשירות מלא לאחר מספר שנים בישיבה , בתגובה פנו אליו גדולי ישראל זצ"ל ראשי הישיבות במברק מיוחד בו הם  ביקשו ממנו להסיר את ההתנגדות שהגיש בממשלה, ההגרי"ש כהנמן מפוניבז' פנה במכתב נרגש, וחבר הכנסת מנחם פרוש הביא את תגובת ועד הישיבות שהביא נתונים לפיהם (שחלקם אף עלו במהלך דיוני הועדה) לפיהם למעלה מ50% ממקבלי הדיחוי מתגייסים בסופו של דבר.