יום רביעי, 25 במרץ 2015

מחאת מרן החפץ חיים במלעיזים על דבריו.

מאז ומקדם דרך מקררי האמבט למיניהם, היא בהערמת קושיות על הנהגת גדולי ישראל, ובקביעה על פי הקושיות ש"ודאי שלא על פיו,רימו/זייפו/וכו'".
מרן החפץ חיים נזעק מפני מקררי האמבט בתקופתו במחאה נדירה כנגד התולים מעשיו במקורבים וכו'.