פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שישי, 19 בספטמבר 2014

"הרבנית מבריסק"

כבר מימי קדם דרכם של הלוחמים בגדולי ישראל הייתה לתלות לתלות טענתם במשמשיהם וכדומה, כך היה אצל כל גדולי ישראל, דוגמה מעניינת ובולטת לזה ניתן למצוא ביחס משכילי ירושלים אל מרן רבי יהושע לייב דיסקין זצוקללה"ה, ביודעם ומכירם שהציבור לא מוכן לקבל את פיקפוקם בקדושתו של מהרי"ל, העמיסו טענותיהם על "הרבנית מבריסק", חיפוש מקרי בעיתוני התקופה של המילים "הרבנית מבריסק" מניב עשרות תוצאות, וכמה מקריות מהן לפניכם:

עיתון "עברי אנכי" 12 אוגוסט 1881
עושי רצונה ואנשי סודה של "הרבנית מבריסק" רודפים, מחרימים, משמתים וכו'

עיתון "המגיד" 8 בפברואר 1882
בשל מי הרעה הזו אם לא "הרבנית מבריסק" אשר מיום בואה לעיר קדשינו, עשתה אותה כמרקחה בעזרת החסידים הפראים עושי רצונה וכו'

עיתון "המליץ" 27 נובמבר 1888
הציר הנאמן של כת הרבנית מבריסק, החרמות והדבות אשר הוציאו שוטרי הרבנית.

ואפי' קרוב יותר לזמנינו, עיתון "דבר" מתאריך 10 במרס 1938 מספרים על "יארצייט" של יחיאל מיכל פינס.
החרימו אותו רבני ירושלים עם הרה"ג רי"ל דיסקין ז"ל, או יותר נכון - הרבנית מבריסק - בראשם...