יום שני, 11 בינואר 2016

מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל מביע את דעתו המדוייקת באשר לשירות בצבא.