יום שלישי, 19 באפריל 2016

דעת מרן רי"ז הלוי זיע"א על הפגנות ועל הפגנת הנשים נגד גיוס בנות

מתוך ספר 'הדור והתקופה' להרב אליקים שלזינגר