פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום ראשון, 4 ביוני 2017

צוואתו של כ"ק אדמו"ר מתולדות אהרן בעניין נטילת הדיחויים מועד הישיבות