פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום רביעי, 27 בנובמבר 2013

האם אפשר לבסס "מסורת" על "הסכמות" לספרים וכדומה??

יש מי שמבססים את "מסורת ההנהגה", על "הסכמות" לספרים, ההסכמה המיוחדת של מרן הגרי"ז זצ"ל למרן הרב שך זצ"ל, וההסכמה של הרב שך בה הוא מפאר את הגר"ש שליט"א, להבחל"ח.

אם העברת הנהגת הדור היתה מבוססת על "הסכמות", יש כמה שנפלטו...

איך הדור היה נראה אילו הסכמות הן שהיו מכריעת את הנהגת הדור, ע"פ ההסכמות דלהלן:

הסכמת מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל לשלמה גורן.

להבדיל: הסכמת מרן הרב שך זצ"ל להרב יצחק יוסף שליט"א להבחל"ח: "מלא דעת תורה"
מכתבו של הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל לרבי מחב"ד, מתוך המכתב: 
"הנני שולח ע"י המוכ"ז למרנא האדמו"ר שליט"א את קונטרסי, ואשמח מאד לשמוע חוות דעתו הטהורה.. ידעתי את טרדותיו המרובות בענייני הכלל ישראל כולן.. ובנוגע לשיטת מרנא זקנו "הרב" ז"ל. גם במבט ראשון יראה הוד קדושתו שדיברתי במורא ופחד מהרב ז"ל והחשב בעיני כחד מקמאי.. ולכן אשמח מאד לשמוע דעתו דעת-תורה בעניין זה. 
והנני מבקשו מאד להזכיר אותי בתפילה בעניין בריאות הגוף ונחת מהמשפחה ובכל ענייני רוחניות וגשמיות".
מכתבו של בעל ה"מנחת יצחק" לרבי מחב"ד מתוך ספרו:

והנה הסכמה שנתן הגר"ש אויערבאך שליט"א לבחור חבד"י מישיבת "תומכי תמימים", בחב"ד כמובן עשו מזה פרופגנדה כמנהגם, בהסכמה מעיד הגר"ש כי "עדיו לגאון ולתפארת"!! עמו הצטרפו עוד רבים רבים מגדולי ישראל!!

ההסכמות לספר ביכורי אליהו מאתר כיכר השבת, עוד תמונות שם.