יום רביעי, 2 ביולי 2014

מרן הרב שך: אתה צריך לעבוד, ולא ללמוד כל היום.

מרן הרב שך מורה ליהודי לעבוד חצי יום, ולא ללמוד בכולל כל היום.