פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום רביעי, 2 ביולי 2014

מרן הרב שך: אתה צריך לעבוד, ולא ללמוד כל היום.

מרן הרב שך מורה ליהודי לעבוד חצי יום, ולא ללמוד בכולל כל היום.