יום ראשון, 22 ביוני 2014

מאמר על "אמונת חכמים" והציות המוחלט לדעתם מהרב טוביה נוביק משגיח ישיבת חדרה.

המאמר נכתב כנגד קונטרס ביקורת בשם "והאמת נעדרת" על הגה"צ ר' ישראל אליהו ויינטרוב זצוק"ל.