יום שישי, 1 באוגוסט 2014

מרן הרב שך על לימודי מקצוע לבנות: הנחיצות בזה רב כי אין משרות בהוראה לכולן.