יום שישי, 1 באוגוסט 2014

כך נהפכים ה"רודפים" ל"נרדפים" בעיני אנשי חו"ל...

הגרי"ז מסלנט מסביר את דרך הפעולה הותיקה של בעלי המחלוקת לשכנע את ה"אינם מעורבים" אנשי חו"ל וכדומה בצדקת דרכם...

...מבקשים ממנו "לעשות שלום" וכו'...

ראה בעיקר עמ' 4