יום חמישי, 18 בספטמבר 2014

מרן הרב שך: מי שעלולה ללכת למקום גרוע יותר, יש להשתדל שתלך למכללה