יום ראשון, 14 בספטמבר 2014

מרן הגר"י אברמסקי זצ"ל: אין לפקפק להוציא תלמיד שאין תורתו אומנותו מהרשימות!!

מתוך ספר "מלך ביופיו" ח"ב עמ' 717