יום רביעי, 18 בפברואר 2015

ר' משה שנפלד מסביר לבני חו"ל את "רדיפת" אנשי פא"י.

ידוע הריחוק שהנהיגו גדולי ישראל זצוק"ל כלפי קהילת אנשי פא"י בעקבות דעותיהם העצמאיות כנגד דעת גדולי ישראל. אנשי אגודת ישראל בחו"ל, לא הבינו את ה"רדיפה" שרודפים את אנשי פא"י, והכתב המיתולוגי, נאמנם של גדולי ישראל, התגייס להסביר כי "המלחמה בפא"י מתנהלת על ידי גדולי ישראל".