יום ראשון, 8 בפברואר 2015

מרן הרב שך מארח קציני צבא בהיכל ישיבת פוניבז'

בתמונה, נראה מאחור גם מרן הגר"ד פוברסקי זצוק"ל, התמונה מתוך גליון זיכרון להרב שך בעיתון יתד נאמן.