פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 8 במאי 2017

מכתבי גדולי ישראל זיע"א במו"מ עם הצבא על הסדרת מעמד בני הישיבות וגיוס הבנות - תש"ח

2 מסמכים שחושפים את המו"מ בין המדינה שבתהליכי הקמה בשנת תש"ח, למועצת גדולי התורה על הקמת הצבא וכוחות הביטחון תוך דרישה למתן פטור לבני ישיבות, לבנות, ותוך דאגה לשמירה על יהדותם של ההולכים בצבא.

המסמכים נחשפים בספר "שו"ת וגנזים חזון איש" חלק ה'.

מכתב ראשון בו מחליטה מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל לשתף פעולה עם הקמת הצבא, משום שהוא "עניין של ביטחון והצלה", להלן נוסח המכתב:אור ליום ד' חיי שרה (כ"ב חשוון) תש"ח

בישיבת מועצת גדולי התורה על-יד אגו"י שנתקיימה במשרד אגו"י בת"א הוחלט לענות לועה"פ העולמי בירושלם על שאלותיו ושאלת ועה"פ בניו יורק ולונדון ע"פ דעת תורה כדברים האלה:

א.לשלוח באי כח האגודה לועדת הבטחון שהוא ענין של בטחון והצלה, אבל אין ללמוד מזה לשאר מקומות ומוסדות של הסוכנות וועד הלאומי שאין לשלוח לעת עתה שמה ב"כ עד שיתברר הדבר בישיבה שניה של מועגדה"ת.

ב.לשלוח מברק לניו-יורק ולונדון שדעת מועגדה"ת שאין לעשות שום מעשה נגד המדינה היהודית או נגד השגת שני שלישים באומ"א ליסוד המדינה. יחד עם זה מביעה מועגדה"ת התמרמרות גדולה נגד המו"מ שנתקיים בין שלוחי אגו"י ובין המשלחות מבריטניה וקנדה באומ"א ביום 21.10.47, ההשתדלות אדות חנוך דתי, קהילות ועליה לחברי אג', לדחות עד אחרי הצבעה באומ"א.
 במכתב שני גדולי ישראל מכתיבים את התנאים הנדרשים מהצבא לפטירת בני ישיבות ובנות מהצבא, ובמקביל דאגה לרמת הדת של מי שכן פונים לצבא, כולל הקמת פלוגות נפרדות לדתיים ושמירה על כשרות ושבת בצבא:
להלן נוסח המכתב:

כהמשך למכתבנו אור ליום ד' חיי שרה הננו מודיעים בזה דעתנו, שישתתף בא-כח אגו"י בועדה להתגייסות ולדרוש תנאים אלה:

א. שלא יהי' גיוס של נשים ובחורות חובה.

ב. שבני ישיבה יהיו פטורים מגיוס ואימונים.

ג. שיסדרו מאכל כשר בכל המחנות.

ד. שלא יעשו אימונים בשבת ויום-טוב.

ה. לסדר פלוגות דתיות לבד.

אם לא יסכימו אפילו על אחד מהתנאים האלה לא יהי' לבא-כח אגו"י חלק בועדת הגיוס.

את נוסח הפסק הנ"ל קבלנו מאת הרב הגאון רבי זלמן סורוצקין שליט"א בשם הגאון רבי איסר זלמן מלצר שליט"א.על פי הידוע המדינה לא קיבלה את דרישת גדולי ישראל במלואן, והעניקה פטור מלא רק ל10% מבני הישיבות.