יום ראשון, 29 בדצמבר 2013

כיצד התייחס מרן הרב שך זצוק"ל לאנשי הצבא שהגיעו לביתו?

הרב גרוזמן, שליווה את הסיור של בכירי הצבא בבני ברק, בישיבת פוניבז' ובבית מרן הרב שך זצוק"ל, מספר על השתלשלות הביקור, על הכבוד הרב שהנחיל מרן זצ"ל לחיילים, ועל דבריו אליהם, מסמך מרתק.