פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שלישי, 4 במרץ 2014

תזכורת ממאבק מרנן ורבנן גדולי ישראל כנגד האינטרנט...

בדרך כלל אנו עוסקים בהיסטוריה רחוקה יותר, אולם מאחר והיסטוריה זו מסולפת, גם אותה אנו נביא.


דרשת מרן רשכבה"ג שליט"א במעמד זה מעיתון "המבשר".