יום שלישי, 4 במרץ 2014

תזכורת ממאבק מרנן ורבנן גדולי ישראל כנגד האינטרנט...

בדרך כלל אנו עוסקים בהיסטוריה רחוקה יותר, אולם מאחר והיסטוריה זו מסולפת, גם אותה אנו נביא.


דרשת מרן רשכבה"ג שליט"א במעמד זה מעיתון "המבשר".