יום שני, 24 בפברואר 2014

כיצד מתקבלות החלטות מועצת גדולי התורה? טיוטת החלטת המועצת כנגד פא"י. חתומים: ר' משה פרוש, ר' איצ'ה מאיר לוין.

כבר יש חתימות בטיוטה...


ההחלטות מובאות בתקשורת:

"דבר" 31 ביולי 1960