פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 24 בפברואר 2014

כיצד מתקבלות החלטות מועצת גדולי התורה? טיוטת החלטת המועצת כנגד פא"י. חתומים: ר' משה פרוש, ר' איצ'ה מאיר לוין.

כבר יש חתימות בטיוטה...


ההחלטות מובאות בתקשורת:

"דבר" 31 ביולי 1960