יום שישי, 7 בפברואר 2014

דגלנו למתגייסים.

בשנת תש"ח, הוציאו צא"י גליון "דגלנו למגויסים", בעיתון מאמר מר' משה שנפלד (מצורף בנפרד, בעותק נח יותר לקריאה) ומר' אברהם וולף זצוקלל"ה. מעניין במיוחד לראות בתוך המאמר קטע התוקף בחריפות "מסירה" לתקשורת החילונית, אכן, כבר היה לעולמים...
מעניין גם לראות סיקור מעיתון "על המשמר" מאותם ימים, המתאר את פשיטת המשטרה הצבאית על שכונת מאה שערים. 

מסירה לתקשורת החילונית

דגלינו למגויסים-מהדורת חו"ל(!!)פעולת גיוס במאה שערים
מקור: JPRESS