יום חמישי, 13 במרץ 2014

רבני ומייסדי "יתד נאמן" מספרים, מי היה המחליט על מינויים בעיתון.

לאור פירסומים שנתפרסמו בזמנו על מינוי נתי גרוסמן ע"י מרן הרב שך זצוק"ל, כתבו כמה ממקימי יתד נאמן מכתב אל הגר"ע אויערבאך שליט"א,  על המכתב חתומים הרבנים ר' משה אהרן ברוורמן ור' נתן זוכובסקי רבני הועדה הרוחנית, כן חתומים על המכתב חברי ההנהלה הרבנים אייזן, אפשטיין, אסחייק.