פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 26 במאי 2014

ר' עמרם בלוי, כל החותמים לאגודת ישראל חתמו כי הם רוצים להיות רעבע'ס.

בספר "משנתו של רבי עמרם" שי"ל ע"י יואליש קרויס, בו תמלול דבריו של ר' עמרם בלוי מהקלטות, מסביר כיצד נאספו החתימות עבור "אגודת ישראל" בזמנו...

חתימת הטשעבינער רב לא שוה כלום כי הוא הסתמך על הבעלזער...
הבעלזער הסתמך על הטשעבינער רב...
כל השאר סומכים עליהם...