יום שני, 26 במאי 2014

ר' עמרם בלוי, כל החותמים לאגודת ישראל חתמו כי הם רוצים להיות רעבע'ס.

בספר "משנתו של רבי עמרם" שי"ל ע"י יואליש קרויס, בו תמלול דבריו של ר' עמרם בלוי מהקלטות, מסביר כיצד נאספו החתימות עבור "אגודת ישראל" בזמנו...

חתימת הטשעבינער רב לא שוה כלום כי הוא הסתמך על הבעלזער...
הבעלזער הסתמך על הטשעבינער רב...
כל השאר סומכים עליהם...