פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום רביעי, 14 במאי 2014

המשכילים שלחו את בני הרבנים להשפיע עליהם, כבר היה בימי מרן רעק"א זצוק"ל

במחלוקת הידועה אודות הדפסת הש"ס ע"י דפוס וילנא, הובא כבר בעבר הסיפור כאן, ונוסיף בתוספת ביאור ע"פ מה שמביא בספר "תולדות יצחק" ע"י ר' יעקב ליפשיץ, נאמן ביתו של מרן הגרי"א ספעקטאר זצוק"ל, שזכה להסכמת כל גדולי ישראל דאז, כאן.
בעוד דפוס וילנא היה שייך לצדיקים גדולים, שנזהרו מאוד בקדושת הדפסת הש"ס, בין השאר הם נזהרו מאוד מלהדפיס את ספרי המשכילים, וקנו בכך את שנאתם של המשכילים מדפיסי וילנא צברו את עיקר נסיונם מהדפסת ספרי השכלה, אולם ע"פ דין לא היתה מניעה מלאפשר להם את ההדפסה, ואדרבה, גדולי ישראל רצו למנוע ממדפיסי סלאוויטא את הדפסת הש"ס בזמן ההדפסה של וילנא.
מדפיסי סלאוויטא הוציאו קול כי בנו של רעק"א (שרעק"א אכן מעיד שהיה עימו בזמן קבלת מכתבי הרבנים בעניין), הוא זה ש"הטה את לבבו".
ומבואר עונשם שהגיע ע"י הלשנות המשכילים.
מיותר לצייר איך היה הסיפור מצוייר ע"י סופרי זמננו...

המכתב הודפס בראש הדפסת וילנא הראשונה מסכת ברכות וילנא תקצ"ו ובראשו קונטרס "דברי אמת וצדק".

זעקת הרבנים