יום רביעי, 14 במאי 2014

מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל: איני פשרן ח"ו, אני דואג לקיום עולם התורה!

בעקבות הכרעת הגרא"ז מלצר זצוק"ל על קבלת כספים מגורמים לא כשרים, הוא מואשם ע"י העדה החרדית בפשרנות וכו', במכתב זה עונה הגרא"ז כי אין לו חלילה כל כוונה להתפשר, אלא אך ורק לקבל כסף עבור מוסדות התורה השרויים במצב קשה.

מתוך ספר "שנות דור ודור"