יום שני, 16 ביוני 2014

חב"ד: מאמר ההשקפה של רי"א וינטרוב ביתד, כופר בביאת המשיח, כשיטת רבי הלל...

כפר חב"ד ב' אדר א' תשנ"ב תוקפים את מאמרו של הגרי"א ויינטרוב זצוק"ל ביתד נאמן על האמונה במשיח.