יום שלישי, 17 ביוני 2014

בחב"ד מלמדים: איך סופרים רבנים...

כפר חב"ד תשמ"ט, מגולל את החוכא ואיטלולא בספירת הרבנים ע"י היתד.. 
לא סופרים את הרמי"ם וה"מדריכים"..
וכל גדולי ישראל הידועים, הרי ידועים כרודפי שלום אז וודאי זה ע"י טרור, רמאות וכדומה.
הזצלי"ם כולם איתנו, אין ספק..זעקת הרבנים