יום שישי, 20 ביוני 2014

חב"ד: הגראי"ל מקיים אסיפות להסביר מדוע אין צריך לצפות למשיח...

לאחר הכינוס שהתקיים בכולל פוניבז' ע"י מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, ע"פ בקשת מרן הרב שך להבחל"ח, חב"ד תוקפים את השיחה: "מקיימים "אסיפת התעוררות" כדי להסביר מדוע אין צריך לצפות למשיח"...