יום שישי, 14 בפברואר 2014

מרן הגר"ז סורוצקין זצוק"ל בהוראה חד משמעית!! רק הלומדים כל היום לא ילכו לצבא!!

ומי שמקל-ראש בזה, נוטל על עצמו אחריות כבדה מנשוא!!