פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 2 בדצמבר 2013

מרנא הגר"ח מוואלז'ין זצוק"ל מסביר: כת"ר נוטה אל החומרא מחמת שאין הדבר מוטל עליו...

בתשובה מספר "חוט המשולש" מסביר מרן הגר"ח למי שהקשה על התר עגונה שלו, כי "כת"ר נוטה אל החומרא מחמת שאין הדבר מוטל עליו".
יש מפה בכדי ללמוד על ה"שמירה" שיש מי שסוברים שיש להטיל על גדולי ישראל שליט"א...