יום ראשון, 18 בינואר 2015

מרן הרב שך זצוק"ל: אני לא נגד חב"ד.

בהספד מאת הגאון ר' דן סגל שליט"א שנשא בישיבת תושיה בתפרח, ופורסם ביתד נאמן בגליון שיצא לאור לזיכרו של מרן הרב שך זצוק"ל, מעיד הגר"ד על דעתו המדוייקת של מרן זצוק"ל על חב"ד: "מעולם לא אמרתי לחסידים שלו שלא יהיו איתו, רק לא רציתי שהציבור ימשך אחריהם... "