פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום חמישי, 28 במאי 2015

מרן הגאון ר' אליהו שוויי: חייבים לציית למנהיגי הדור! + הנאום המלא.

חורף תש"ס, הימים ימי הדיונים ב"ועדת טל", "טענות" על מרן הגראי"ל ש"אינו הולך בדרכו של הרב שך", מרן הגר"א שוויי זצוק"ל בנאום שנתן בכינוס השנתי של "אגודת ישראל" התייחס לטענות הנ"ל ואמר:

אנחנו באמריקה, הננו מתבטלים מתחת לגדולי ישראל שבארץ ישראל. אנחנו חיים כיום במצב קשה. מרן הראש ישיבה (הרב שך) שיהיה בריא ויזכה לקבל פני משיח, איננו בריא. הוא איננו יכול להנהיג את ה'הנהגה' כפי שהוא הנהיג קודם. הכלל ישראל מוכרח שיהיו לו מנהיגים. בלי מנהיגים כלל ישראל לא יכול להתנהל, יש בארץ ישראל גדולי עולם, שאליהם כל העולם התורני יש לו בהם אמון 'און ווארפט זאך אונטער' (וזורק את עצמו) מתחתיהם. חושב אני, שלא צריך להיות שאלות, הם צריכים שתהיה להם ההנהגה של הכלל ישראל. שהראש ישיבה שיהיה בריא, שיעשה הקב''ה נס שהראש ישיבה יבריא, אז הם ימסרו לו את ההנהגה מיד. אי אפשר לחשוב מה הראש ישיבה היה עושה, מה הראש ישיבה היה אומר. היום כשצריך שתהיה הנהגה אחרת, אזי 'חכמים שבימיך' הם צריכים להנהיג את ה'הנהגה'. והרי יש מצב נורא בארץ ישראל, והרי מוכרחים הנהגה.
הנאום המלא: