פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום ראשון, 24 במאי 2015

מכתב מרנן זצוק"ל אודות גזירת גיוס הבנות תשל"ח

בהמשך למאמרו של הרב ישראל שפיגל בפוסט הקודם, אודות זעקת הקנאים על "גזירת גיוס בנות", כאשר נכנסה אגודת ישראל לקואליציה מבלי לתקן כדבעי, לדעת הקנאים, את חוק שירות לאומי לבנות.

להלן מכתביהם של מרן הגר"מ פיינשטיין ומרן הרב שך זצוק"ל, לאחר שהקנאים הרחיקו לארה"ב לדבר סרה על הנהגת גדולי ישראל, ומרן הגר"מ פיינשטיין ששמע דבריהם שלח לשאול את מרן הרב שך זצוק"ל אודות כך, ומרן הרב שך ענה לו במכתב. 
 
מכתב מרן הרב שך

מכתב למרן הגאון רבי משה פיינשטיין.
בס"ד, יום ג' י"ז טבת תשל"ח
למע"כ ידידי גאון עוזינו שר התורה פאר ישראל והדרו עה"י מוהר"ר משה פיינשטיין שליט"א
שלו' וברכה מרובה עד בלי ירח לו ולכל המשפחה שיחי'.
תמול הגיעני מכתבו והנני להשיבו כפי שידוע לי מאנשים הנאמנים עלי ומתעסקים בזה שבאין יוצאת מן הכלל אין מענישין ולא לוקחין לבית הסוהר שום בת המצהירה שהיא דתית. ואם יש איזה מקרה שאסרו תיכף אחרי ההשתדלות משחררין אותה. ומה שמקבלות הודעות שצריכות אחרי כמה חדשים להתייצב, להיפך זהו דיחוי שבמשך החדשים האלו יתוקן החוק. לפי חוקם שחקקו אי אפשר שיקבלו פטור לגמרי....
מנאי המכבדו ומוקירו ידידו עוז
אלעזר מנחם מן שך

מכתבים ומאמרים ח"ו עמוד קנא.