יום רביעי, 17 באוגוסט 2016

הדלי"ם מתריעים על התערבות משרד החינוך בבתי הספר של החינוך העצמאי...

עיתון הצופה, שבמשך שנים היה העיתון של הלאומיים-דתיים, מפרסם (בשנת תשי''ז!) ידיעה על כך שמורים בחינוך העצמאי טוענים כי הוא מתנהל על פי מפקחי משרד החינוך החילונים, ומבקשים לעבור לחינוך הממלכתי דתי, שם לפי דברי הדלי''ם אין התערבות של משרד החינוך... לצורך כך הם אמורים לפנות, כך על פי העיתון למ. אונא סגן שר החינוך מטעם המפד"ל.