פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום חמישי, 11 באוגוסט 2016

להסיר מסוה - חינוך. תגובת אגודת ישראל לטענות נטורי קרתא על התנהלותם בנושא חוק חינוך חובהלאור תעמולת הקנאים שהוציאו כתבי תעמולה כנגד אגודת ישראל, הגיבה אגודת ישראל בקונטרס מיוחד בשם "להסיר מסוה", בו פרסו ראשי האגודה את פעילותם בכל הנושאים, כולל בתחום החינוך, בו הביאו בין השאר את מכתבו של מרן בעל החזון איש זצוק"ל בו הוא פורס את משנתו בדבר הדרך הרצויה להקמת מוסדות החינוך בארץ, כאשר חלק ייתמך ע"י הממשלה וחלק ע"י ההורים עם פיקוח חלקי של הממשלה, כפי שאכן נעשה עם הקמת החינוך העצמאי, להלן ציטוט קטע ממכתבו:
"מה שרצוי הוא, שיאשרו בתי התלמוד תורה מכינות לישיבות בשם חינוך ״תתמ״ל" והם יתמכו מעיריות ומועצות מקומיות ומהממשלה, ומשכר לימוד במקצת. והם יעמדו תחת פיקוח של מפקח מוסמך, והמפקח יהיה דתי אשר יתמנה בהסכם האגודה ע״פ הממשלה ולא יהיה צורך של הפלי'ה לירושלים ת"ו".

כמו כן מובא מכתב רבני ועד הישיבות: הגרא"ז מלצר, הגר"ר כץ, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי, הגר"י סרנא, והגרי"ח סנקביץ' שמעידים כי פעילות החקיקה של חוק החינוך בכנסת בו ניתנה סמכות לשר החינוך לאשר או למנוע את קיום מוסדות החינוך החרדים, וכמו כן השחרור של בני הישיבות מהצבא (שגם עליו כמובן הערימו ה"קנאים" טענות ועוד חזון למועד לפירסומן) , נעשתה בהכוונת גדולי ישראל מרן הגרי"ז מבריסק ומרן בעל החזון איש זצוק"ל:
"....בשתי השאלות הנ״ז קיים הרב לוין מגע אמיץ עם גדולי התורה, ובתוכם הגאב״ד מבריסק שליט״א ובעל ה- ״חזון איש״ וראשי הישיבות, ועל פיהם ופינו ניהל את קוי הפעולות. אנו מצטערים על התלונות שאין להם שחר, ועל הרצון להפוך את הקערה על פיה".

מכתב נוסף מהגר"מ קרליץ זצ"ל, אחיו של מרן בעל החזון איש זצוק"ל בו הוא מעיד:
"כאחד שניהל את הענינים של שחרור תלמידי הישיבות מהצבא והכרת תלמודי־תורה בענין חנוך חובה אני מצטער על שמועות שמפיצים על הרב יצחק מאיר לוין. הרב יצחק מאיר לוין עמד בשתי השאלות הללו במגע ־ מתמיד עם גדולי התורה ובתוכם הרב מבריסק ובעל החזון איש ועל פי הוראותיהם והסכמתם המלאה התנהג בענינים אלה בדומה לזה התנהג בעניו גיוס נשים והראה עמידה איתנה ואין מקום לשום תלונות".