פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שבת, 11 בינואר 2014

פסק מרנן ורבנן זיע"א, גיוס בני הישיבות לצה"ל אינו ב"יהרג ואל יעבור"!

הגרב"ש דויטש מצהיר ביתד שגדולי הדור שעבר לא פסקו יהרג ואל יעבור על הליכה לצבא, בשונה מהטענות שנטענים היום כאילו גם החזו"א והגרי"ז פסקו על הליכה לצה"ל יהרג ואל יעבור.
בנוגע לטענה שהרב שך פסק כך בתשנ"ח, אחרי שעברו ארבע שנים מהופעתו האחרונה בציבור, הדברים עדינים ואין כאן מקומם. גם הגרי"ש באותה תקופה נמנע מלצרף את חתימתו על מה שנטען אז בשם הרב שך, כמו גם מועצות גדולי התורה בארץ ובחו"ל.
חשוב לציין, כי אף אמירה זו המיוחסת למרן הרב שך זצוק"ל, ומפורשנת בידי הגרב"ש דויטש, אין בה אמירה של "מסירות נפש" לכלל, אלא לבני הישיבות בלבד. 


יודגש כי ברור שצריך למסור את הנפש על גזירת שמד. אך זה דבר שצריך הכרעה של גדולי הדור, ולא שיוכרע על ידי לבלרים או הוצאת דברים בידי מקורבים וכדו'