יום חמישי, 30 בינואר 2014

חכי"י דגל: אנחנו לא משתמטים חס ושלום, רק 17,000 חרדים לא מתגייסים.

תשמ"ט: הרב רביץ והרב גפני מופיעים בפני חיילים ו"מתנצלים" בפניהם, ח"ו, החרדים לא משתמטים, רק 17,000 מקבלים פטור...