יום שישי, 24 בינואר 2014

יתד נאמן תשנ"ב: הרב י"ד רוזנברג שליט"א.

בשנת תשנ"ב כזכור מרן זצוק"ל עבר התקפות על "שינוי מהמסורה" ו"פשרנות", א' מאלו שנחלצו לעזרתו אז, היה הרב י"ד רוזנברג שליט"א, רב קרית נורדאו, נתניה.