פוסט מועדף

ההסכמים של העדה החרדית וועד הישיבות עם הצבא

הרבנים וראשי הישיבות התחייבו: לא להוציא מהישיבה בחורים שמתנדבים לצבא, לא לקבל "בעלי תשובה", וביקורת אישית קפדנית על תלמידי ה...

יום שני, 27 בינואר 2014

מקום המדינה ההפגנות לא הועילו כלום. רק הזיקו!

יתד נאמן בשנת כ"ז כסלו תשמ"ח מביא מאמר דעה שקובע נחרצות, שלא הושגה שום תועלת מכל הפגנות, אבל נזקים ההפגנות הביאו בשפע.
ומסביר בטוטו"ד מה הכח המניע את ה"קנאי" חובב ההפגנות...