יום רביעי, 29 בינואר 2014

אסיפות רבנים בבית הגראי"ל כדי לבער את נגע העיתונים החילוניים.