יום ראשון, 23 בפברואר 2014

מרן הרב שך זצוק"ל - מי שאין עטרה הולמתו, אין לכלול אותו ברשימות הדיחוי!!!

הוראת מרן הרב שך זצוק"ל לראשי הישיבות, מי שאין עטרה הולמתו, אין לתת לו דיחוי!!