יום רביעי, 30 בדצמבר 2015

תשובת מרן בעל החתם סופר על הפעילות למען אי גיוס בני ישיבות

תשובה ערוכה מתוך ספר שו"ת חתם סופר בנושא הגיוס לצבא גויים בחו"ל, מדהים לראות איך כל השאלות הנידונות היום נידונו על שולחנו של מרן בעל החתם סופר זיע"א והוכרעו ממש בדומה למה שהכריעו רבותינו עיני העדה שליט"א

המחאות.... 

הדאגה ללומדי התורה "על חשבון" מי שאינם כאלו... 

ה"נכנעים לפיתויים הכספיים"...

ה"רע במיעוטו" ועוד ועודיום חמישי, 3 בדצמבר 2015

מרן הגר"מ פיינשטיין: אין לי שום רשות לדון בעובדא שאירע בארץ ישראל...

גדולי ישראל מרנן הרב שך, הסטייפלר, הגרי"מ פיינשטיין הגר"ש וואזנר ולהבחל"ח הגר"נ קרליץ יצאו בצורה חריפה כנגד העיתון "צופר", עורך העיתון פנה לבקש מכתב ממרן הגר"מ פיינשטיין שהעניק לו מכתב תמיכה, אולם לאחר זמן שלח עם בנו ר' ראובן מכתב ואלו דבריו:

ג' טבת תש"מ
....ותוכלו להודיע בשמי רק בלשון זה שכתבתי כי אין לי שום רשות לדון בעובדא שאירע בא"י אף אם לא היה ע"ז פס"ד דחכמי א"י וכ"ש בעובדא זו דהעיתון "צופר" שהיה פס"ד מגדולי א"י; ולבד זה הא הם יודעים את העיתון ועורכו ואני איני יודע לא את העיתון ולא את העורך אלא ע"פ אלו שהגידו לי שהאמנתי לדבריהם... 
 


יום שלישי, 1 בדצמבר 2015

האדמו"ר בעל הנתיבות שלום מסלונים אודות הדיונים על השירות בצבא והפטור לבני ישיבות בימי קום המדינה

בדבריו עומד בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים על הנסיבות לבקשת הפטור לבני ישיבות, ומתאר את הדיונים המו"מ והדחיות שהיו סביב ההסדר לפטור בני הישיבות בימי הבראשית שלו.

הצילום באדיבות ספריית הרמב"ם. תודות.