יום שישי, 20 ביוני 2014

חב"ד: הגראי"ל מקיים אסיפות להסביר מדוע אין צריך לצפות למשיח...

לאחר הכינוס שהתקיים בכולל פוניבז' ע"י מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, ע"פ בקשת מרן הרב שך להבחל"ח, חב"ד תוקפים את השיחה: "מקיימים "אסיפת התעוררות" כדי להסביר מדוע אין צריך לצפות למשיח"...יום חמישי, 19 ביוני 2014

האם יש דבר כזה "דעת תורה" נפרדת לכל קבוצה??

ערב הבחירות לכנסת תשנ"ב, יש דילמה לבני התורה הספרדים לאיזו מפלגה להצביע, למפלגת ש"ס או ל"יהדות התורה המאוחדת" עם פא"י וכו', עורך יתד נאמן דאז נתן זאב גרוסמן מסכם מאמר ארוך תחת הכותרת "ידיעת חכמי התורה ומידותם הן הן גופי תורה":
 "אין "דעת תורה" לאשכנזים ו"דעת תורה" לספרדים, כשם שאין-להבדיל-רפואה לאשכנזים ורפואה לספרדים..."

"דעת תורה לקבוצה מסויימת בלבד-מושג כזה אינו קיים כלל וכלל..."


זעקת הרבנים

יום שלישי, 17 ביוני 2014

קונטרס "שנו מידותי" כ"ח טעמים להוכיח כי מרן הרב שך זצוק"ל היה מניצוצו של רשב"י...

בחב"ד מלמדים: איך סופרים רבנים...

כפר חב"ד תשמ"ט, מגולל את החוכא ואיטלולא בספירת הרבנים ע"י היתד.. 
לא סופרים את הרמי"ם וה"מדריכים"..
וכל גדולי ישראל הידועים, הרי ידועים כרודפי שלום אז וודאי זה ע"י טרור, רמאות וכדומה.
הזצלי"ם כולם איתנו, אין ספק..זעקת הרבנים