יום שישי, 9 בספטמבר 2016

קונטרס להסיר מסוה המלא - תגובה להשמצות נטורי קרתא תשי"א

קונטרס זה יצא לאור בשנת תשי"א ע"י אגודת ישראל לבקשת מנהיג אגודת ישראל דאז מורנו ר' יעקב רוזנהיים זצוק"ל, ובו נתנו מענה לטענות נטורי קרתא כנגד אגודת ישראל על פעילותם בתחום שמירת השבת, גיוס בני ישיבות, חוק חינוך חובה, ושאר ענייני הדת בארץ הקודש עם כינון המדינה הציונית.

הקונטרס נקרא "להסיר מסוה", והוא הופיע בעיקר כתגובה לקונטרס תעמולה של נטורי קרתא שנקרא "להסיר המסוה".

הקונטרס נסרק בספריה הלאומית, תודות להם.


יום רביעי, 7 בספטמבר 2016

חשיפת הפרוטוקולים של ועדת טל

הפרוטוקולים שעיקריהם נחשפו בספר המונומנטלי "שואף זורח", על דבריו של מרן הגרב"מ אזרחי בועדת טל בשליחות מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. על ביקור חברי ועדת טל במעונם של גדולי ישראל מרן הגר"ש הלוי וואזנר, ולהבחל"ח מרן רשכבה"ג הגראי"ל שטיינמן ומרן הגר"ש כהן, ודבריהם הנחרצים בפני חברי הועדה אודות חובת השמירה על מעמד בני הישיבות. - באיכות גבוהה.