יום חמישי, 23 בנובמבר 2017

ועד הישיבות מגיב לדרישה לגייס את בני הישיבות: יותר מ-50% מבני הישיבות מתגייסים

בשנים תשכ"ח - תשכ"ט הסדר מעמד בני הישיבות עמד לדיון בועדה מיוחדת שהוקמה בראשות שר הביטחון דאז משה דיין, הועדה הגיעה להחלטה כי ההסדר יוגבל, השר משה קול לא הסתפק בהגבלה זו וביקש לבטל את הההסדר הקיים.
הוא הגיש הצעה משלו שכל בני הישיבות יחוייבו באימונים צבאיים ועוד.
גדולי ישראל פעלו לנסות לשכנע את משה קול לוותר על ערעורו, ושלחו אליו מכתבים נרגשים, ראה כאן. 
איש אגודת ישראל חבר הכנסת הרב מנחם פרוש זצ"ל פעל אף הוא מול השר משה קול, וכתב לו מכתב, אליו צירף מסמך נתונים מועד הישיבות, במסמך פועלים בועד הישיבות להסביר כי בני הישיבות אינם מקבלים פטור מהצבא אלא רק דחיה כל עוד הם בני ישיבות, ובהגיעם לגיל מבוגר הם יוצאים לעבודה וממילא לצבא.
ועד הישיבות פורס במכתב מיוחד את הנתונים המדוייקים של מקבלי הדחיה והגיל שלהם, וקובע כי הרוב הגדול של בני הישיבות מתגייסים בסופו של דבר.

להלן ציטוט מתוך מכתבו של הרב פרוש שמסכם את הודעת ועד הישיבות:

המספר שכאילו 5000 בני ישיבה נהנים מהשחרור להתגייס לצבא אינו מבטא את העובדה שכאילו הם משתחררים אמנם מגיוס, אלא ברובם הגדול הם רק דוחים את גיוסם ובסופו של דבר רובם משרתים בצבא.
כי הנה לפנינו מספר רשמי שמגילאי 30, דהיינו מאלה שהתייצבו לפני 10-12 שנה - לא נשאר כי אם 560 תלמיד.
מאחר שבכל שנה מתייצבים כ-1000 בני ישיבה, הרי ברור שלוא הי' כל בני הישיבה במשך שתים עשרה השנים האחרונות עומדים בשחרורם - הי' צריך המספר להסתכם כיום בקירוב ל- 12,000.
בבדיקה נוספת שבקשתי לערוך נתברר שמ-2000 בני הישיבה ששוחררו בעת קום המדינה, דהיינו גילאי 40 כיום - נשארו מהם רק 400.


להמשך המסמך לחץ כאן:

דו"ח ועדת משה דיין - הדו"ח המלא והתייחסות גדולי ישראל

מסמך היסטורי חושף את הפעילות השקטה של גדולי ישראל סביב ועדת משה דיין שהתכנסה בשנת תשכ"ח בה דנו בגורלו של ההסכם בין ועד הישיבות לצבא למתן דיחוי לבני הישיבות.
ההחלטות התקבלו על פי המלצת המטכ"ל, שביקש להמשיך את ההסדר אולם להטיל מגבלות על התרחבותו, הגבלה על פתיחת ישיבות חדשות, והגבלה של מספר מקבלי הדיחוי. עוד החליטה ועדת השרים לסגור את המסלול הצבאי של הנח"ל החרדי שהתקיים והופעל עד אז על ידי צעירי אגודת ישראל - צא"י, כאשר במהלך הדיונים עלה כי מספר החיילים בו עומד על 105 איש.

שר התיירות דאז משה קול התנגד להחלטות הועדה וביקש לקיים הסדר אחר שלפיו כל בני הישיבות יחוייבו לעבור אימונים ויתגייסו לצבא לשירות מלא לאחר מספר שנים בישיבה , בתגובה פנו אליו גדולי ישראל זצ"ל ראשי הישיבות במברק מיוחד בו הם  ביקשו ממנו להסיר את ההתנגדות שהגיש בממשלה, ההגרי"ש כהנמן מפוניבז' פנה במכתב נרגש, וחבר הכנסת מנחם פרוש הביא את תגובת ועד הישיבות שהביא נתונים לפיהם (שחלקם אף עלו במהלך דיוני הועדה) לפיהם למעלה מ50% ממקבלי הדיחוי מתגייסים בסופו של דבר.


יום שני, 13 בנובמבר 2017

צא"י מבקשת להרחיב את הנח"ל החרדי גם לירושלים

אחרי כיבוש ירושלים העתיקה במלחמת ששת הימים צא"י - הנוער האגודתי שעמד בנשיאות גדולי ישראל, פונה לראש הממשלה להקים גרעין של נח"ל חרדי בירושלים לאור העובדה שאנשים מבין חברי התנועה שיחררו את ירושלים..


יום ראשון, 12 בנובמבר 2017

עדות מהמפגש בין מרן החזון איש לבן גוריון מה שוחחו על גיוס בנות וגיוס בני ישיבות

קטע עדות של הרב דוד פרנקל על מה שהיה בפגישת מרן בעל החזון איש עם ראש ממשלת ישראל הראשון ד' בן גוריון, ועל מה שוחחו בין השאר בענייני גיוס בנים וגיוס בנות, להלן 2 קטעים חשובים, ובהמשך הקטע המלא:

בנוגע לגיוס בנות ידוע שבפועל הורה מרן בעל החזון איש לאחייניותיו שתהיינה מוכנות למסור את נפשן בפועל אם יקחו אותן לצבא, לבן גוריון שהגיע אליו לביתו סירב מרן בעל החזון איש לומר כך במפורש למרות הצעות שונות שקיבל בנושא:


בעניין גיוס בני ישיבות בן גוריון שאל את החזון איש מדוע לא יעשו הבני ישיבות אימונים בבין הזמנים, והחזו"א השיב לו תשובה, אך אמר לתלמידיו: "אויף די טענה איז נישט גיעווען וואס צו ענטפערן" (על הטענה הזו לא היה לי מה לענות)