יום חמישי, 11 בפברואר 2016

מכתב ראשי ישיבות ערב בחירות תשס"ט

כזכור במערכת בחירות זו היו מגדולי ישראל שהיתה להם ביקורת כלפי יהדות התורה על דרך התנהלותה מול השלטון בנושאי חינוך וחוק טל.