יום שישי, 28 בנובמבר 2014

קידוש השם או חילול השם??

כזכור, כאשר היה צריך מרן הרב שך זצוק"ל להכריע בין ממשלת שמאל לממשלת ימין, וערך לשם כך את הכינוס ביד אליהו, היה הדבר לצנינים בעיניהם של אנשי נטורי קרתא שערכו "הפגנה" על החילול השם...