יום רביעי, 17 באוגוסט 2016

הדלי"ם מתריעים על התערבות משרד החינוך בבתי הספר של החינוך העצמאי...

עיתון הצופה, שבמשך שנים היה העיתון של הלאומיים-דתיים, מפרסם (בשנת תשי''ז!) ידיעה על כך שמורים בחינוך העצמאי טוענים כי הוא מתנהל על פי מפקחי משרד החינוך החילונים, ומבקשים לעבור לחינוך הממלכתי דתי, שם לפי דברי הדלי''ם אין התערבות של משרד החינוך... לצורך כך הם אמורים לפנות, כך על פי העיתון למ. אונא סגן שר החינוך מטעם המפד"ל.

יום חמישי, 11 באוגוסט 2016

להסיר מסוה - חינוך. תגובת אגודת ישראל לטענות נטורי קרתא על התנהלותם בנושא חוק חינוך חובהלאור תעמולת הקנאים שהוציאו כתבי תעמולה כנגד אגודת ישראל, הגיבה אגודת ישראל בקונטרס מיוחד בשם "להסיר מסוה", בו פרסו ראשי האגודה את פעילותם בכל הנושאים, כולל בתחום החינוך, בו הביאו בין השאר את מכתבו של מרן בעל החזון איש זצוק"ל בו הוא פורס את משנתו בדבר הדרך הרצויה להקמת מוסדות החינוך בארץ, כאשר חלק ייתמך ע"י הממשלה וחלק ע"י ההורים עם פיקוח חלקי של הממשלה, כפי שאכן נעשה עם הקמת החינוך העצמאי, להלן ציטוט קטע ממכתבו:
"מה שרצוי הוא, שיאשרו בתי התלמוד תורה מכינות לישיבות בשם חינוך ״תתמ״ל" והם יתמכו מעיריות ומועצות מקומיות ומהממשלה, ומשכר לימוד במקצת. והם יעמדו תחת פיקוח של מפקח מוסמך, והמפקח יהיה דתי אשר יתמנה בהסכם האגודה ע״פ הממשלה ולא יהיה צורך של הפלי'ה לירושלים ת"ו".

כמו כן מובא מכתב רבני ועד הישיבות: הגרא"ז מלצר, הגר"ר כץ, הגרי"מ טיקוצ'ינסקי, הגר"י סרנא, והגרי"ח סנקביץ' שמעידים כי פעילות החקיקה של חוק החינוך בכנסת בו ניתנה סמכות לשר החינוך לאשר או למנוע את קיום מוסדות החינוך החרדים, וכמו כן השחרור של בני הישיבות מהצבא (שגם עליו כמובן הערימו ה"קנאים" טענות ועוד חזון למועד לפירסומן) , נעשתה בהכוונת גדולי ישראל מרן הגרי"ז מבריסק ומרן בעל החזון איש זצוק"ל:
"....בשתי השאלות הנ״ז קיים הרב לוין מגע אמיץ עם גדולי התורה, ובתוכם הגאב״ד מבריסק שליט״א ובעל ה- ״חזון איש״ וראשי הישיבות, ועל פיהם ופינו ניהל את קוי הפעולות. אנו מצטערים על התלונות שאין להם שחר, ועל הרצון להפוך את הקערה על פיה".

מכתב נוסף מהגר"מ קרליץ זצ"ל, אחיו של מרן בעל החזון איש זצוק"ל בו הוא מעיד:
"כאחד שניהל את הענינים של שחרור תלמידי הישיבות מהצבא והכרת תלמודי־תורה בענין חנוך חובה אני מצטער על שמועות שמפיצים על הרב יצחק מאיר לוין. הרב יצחק מאיר לוין עמד בשתי השאלות הללו במגע ־ מתמיד עם גדולי התורה ובתוכם הרב מבריסק ובעל החזון איש ועל פי הוראותיהם והסכמתם המלאה התנהג בענינים אלה בדומה לזה התנהג בעניו גיוס נשים והראה עמידה איתנה ואין מקום לשום תלונות".


יום ראשון, 7 באוגוסט 2016

העדה החרדית נגד חוק חינוך חובה והסעיפים המיוחדים שהוכנסו בו למען המוסדות החרדים

טענות נטורי קרתא והעדה החרדית בשנת תשי"א כנגד אגודת ישראל על חוק חינוך חובה שהועבר בסיוע אגודת ישראל, ועל הסכנות ה"נוראיות" הטמונות בו.
יצויין כי בתקופה ההיא מוסדות החינוך החרדי הנמצאים היום תחת "החינוך העצמאי", היו נקראים "הזרם הרביעי", וקיבלו תקצוב של 100% מהממשלה.
הקטע דלהלן בנושא חינוך הוא מתוך קונטרס "להסיר המסוה" שהוציאו נטורי קרתא כנגד אגודת ישראל ובו גוללו את עיקרי טענותיהם בכל הנושאים בהם פעלו באגודת ישראל להעמדת חיי הדת.
בהמשך נפרסם בלי נדר גם את תגובת אגודת ישראל וגדולי ישראל לטענות נטו"ק והוכחת שקריהם הגסים.


יום שני, 1 באוגוסט 2016

מכתבו של מרן הגרי"ש אלישיב בדבר החובה של מנהלי הסמינרים לקבל בנות בשל תקצוב משרד החינוךולהלן קטע מכתבה באתר ynet שנת תשס"ב המספר על הוראתו של מרן הגרי"ש לשרת החינוך דאז לימור לבנת לעצור תקציבי המוסדות שלא מקבלים בנות ספרדיות.

פסק הלכה ללבנת

מנהיג הציבור הליטאי, הרב יוסף שלום אלישיב, העניק השבוע פסק הלכה ייחודי ותקדימי לשרת החינוך לימור לבנת, על פיו מותר לעצור תקציבים למוסדות חרדים שמסרבים לקבל תלמידים מעדות המזרח.
ביום חמישי הגיעה השרה לבנת אל ביתו של הרב אלישיב בסמטה סמוכה לשכונת מאה שערים. לבושה בשמלה שחורה ארוכה ועטויה במטפחת ראש, הוכנסה שרת החינוך מדלת אחורית ונסתרת אל בית הרב. במוקד הפגישה עמדה בקשתו של הרב אלישיב משרת החינוך שלא יופעל לחץ על המוסדות החרדיים לשלב לימודי חול במערכות הלימודים.
במהלך השיחה עלתה גם בעיית הבנות הספרדיות שלא מתקבלות לתיכונים החרדיים לבנות (סמינרים), הרב אלישיב והשרה דנו בדרכים לפתרון הבעיה והרב אלישיב פסק: מותר לעצור תקציבים למוסדות חרדיים, שלא יקבלו בנות ספרדיות ובנים ספרדים. לא ברור כיצד תוכל השרה בממשלת ישראל לממש את פסיקתו של הרב אלישיב שמתבססת על התקנון הפנים חרדי על פיו מחויבים הסמינרים לקבל 30 אחוז בנות ספרדיות, אך לפחות ברמה הערכית מדובר בעליית מדרגה של המאבק שמנהל הרב אלישיב למען הבנות הספרדיות.

עקרונות ההסדר לתקצוב מוסדות הפטור כפי שהוסכמו מול הממשלה בהסכמת מרן הרב שך זיע"א

להלן מסמך העקרונות לתקצוב מוסדות פטור (תלמודי התורה) שגובש בתשל"ט, על ידי צוות שמינה מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, (הרבנים גרוסברד, שלמה לורנץ ומנחם פרוש ז"ל) יחד עם משרד החינוך.
עד גיבוש ההסדר הנ"ל תלמודי התורה שהיו תחת המסגרת החוקית של 'מוסדות פטור' (בניגוד לאלו של החינוך העצמאי) לא קיבלו תקציב מהמדינה. כחלק מההסכמים של אגודת ישראל עם מנחם בגין לממשלתו נכנסו בהכרעת מרן הרב שך, הוחלט על תקצוב תלמודי התורה, לצורך כך גובשו עקרונות שעל תלמודי התורה לעמוד בהם לשם קבלת תקציב.

בין העקרונות שגובשו: בתי הספר ילמדו מקצועות בסיסיים, תהיה פעילות גופנית וחינוכית חברתית, המורים יהיו בעלי הכשרה מתאימה, בית הספר ייבדק על ידי נציגי המוסד לבטיחות, לפי הכללים המקובלים בחוק הפיקוח. תוגש חוות דעת של מפקח שמקיים אורח חיים דתי. המוסד ידווח למשרד החינוך על תנועת התלמידים לפי דרישתו, המוסד יאפשר לנציגי משרד החינוך והתרבות לפקח לצורך מעקב ובקרה