יום ראשון, 23 באוגוסט 2015

הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על המתלוננים כנגד פעילות הקודש של "לב לאחים"

הרב יצחק זילברשטיין מספר על שאלה שהעביר אל הרב אלישיב מיהודי תלמיד חכם שהתלונן כי פעילות הקודש של לב לאחים מכשילה את האברכים.