יום שישי, 19 בספטמבר 2014

"הרבנית מבריסק"

כבר מימי קדם דרכם של הלוחמים בגדולי ישראל הייתה לתלות לתלות טענתם במשמשיהם וכדומה, כך היה אצל כל גדולי ישראל, דוגמה מעניינת ובולטת לזה ניתן למצוא ביחס משכילי ירושלים אל מרן רבי יהושע לייב דיסקין זצוקללה"ה, ביודעם ומכירם שהציבור לא מוכן לקבל את פיקפוקם בקדושתו של מהרי"ל, העמיסו טענותיהם על "הרבנית מבריסק", חיפוש מקרי בעיתוני התקופה של המילים "הרבנית מבריסק" מניב עשרות תוצאות, וכמה מקריות מהן לפניכם:

עיתון "עברי אנכי" 12 אוגוסט 1881
עושי רצונה ואנשי סודה של "הרבנית מבריסק" רודפים, מחרימים, משמתים וכו'יום שני, 15 בספטמבר 2014

הרבי מלובביץ' - גיוס בנים אינו שונה מגיוס בנות!!

לאחרונה רבות העדויות והאמירות בשם רבותינו זצ"ל כביכול אמרו שגיוס בנים שווה בחומרתו לגיוס בנות, בניגוד למקובל וכפי שסיפר הרב שלמה לורנץ במעשה שהיה אצל הרב מבריסק:
"באחד הימים, באה אליו משלחת של אנ"ש ונאמר לו שנודע ממקור מוסמך שראה"מ, דוד בן-גוריון, החליט שאם ימשיכו במאבק נגד שרות לאומי ולא יתפשרו בענין, הרי שיגייס את בני הישיבות לצבא. מרן לא נבהל והגיב: "שיגייסו את כל בני הישיבות ובת אחת לא תלך לשרות לאומי". והוסיף "תורה בלי ישיבות כבר היתה בישראל, ישיבות בלי תורה זה דבר שלא יתכן"".
אולם הגיע לידינו מקור עתיק לעניין זה, הרב אוריאל צימר מגדולי מקורבי הרבי מלובביץ', משגר (בשנת תשט"ז) במכתב לידידו הרב טוביה בלוי מחשובי חסידי חב"ד הסבר ששמע מהרבי מלובביץ' מדוע לא הצטרף למאבק כל גדולי ישראל נגד גזירת גיוס הבנות.
"והנה לעצם העניין, במקרה היתה אז היחידות שלי בסמוך לאותו פרק ושמעתי דעת כ"ק אדמור על זה שאמר כי מצד הדין החל האיסור-בין אם הוא יהרג ואל יעבר בין אם איסור אחר-מיד עם הנהגת גיוס הבנות-ואין הבדל בין דתיות ובלתי דתיות- והאיסור חל על בנים בדיוק באותה מידה כמו על בנות. ומדוע שתקו כל הזמן ורק עכשיו שרוצים לקחת גם בנות דתיות מקימים קול צעקה".
הקטע ממכתבו של הרב אוריאל צימר להרב טוביה בלוי להבחל"ח
המכתב המלא מופיע בקובץ שיצא לאור ע"י משפחת בלוי לרגל שמחה במעונם ראה כאן עמ' 52

כאן המקום להזכיר את מה שאמר מרן הרב שך זצוק"ל על אי השתתפותו של הרבי מחב"ד במאבק בגיוס הבנות.