יום רביעי, 18 בפברואר 2015

ר' משה שנפלד מסביר לבני חו"ל את "רדיפת" אנשי פא"י.

ידוע הריחוק שהנהיגו גדולי ישראל זצוק"ל כלפי קהילת אנשי פא"י בעקבות דעותיהם העצמאיות כנגד דעת גדולי ישראל. אנשי אגודת ישראל בחו"ל, לא הבינו את ה"רדיפה" שרודפים את אנשי פא"י, והכתב המיתולוגי, נאמנם של גדולי ישראל, התגייס להסביר כי "המלחמה בפא"י מתנהלת על ידי גדולי ישראל". 

יום ראשון, 8 בפברואר 2015

מרן הרב שך מארח קציני צבא בהיכל ישיבת פוניבז'

בתמונה, נראה מאחור גם מרן הגר"ד פוברסקי זצוק"ל, התמונה מתוך גליון זיכרון להרב שך בעיתון יתד נאמן.


יום שלישי, 3 בפברואר 2015

מועצת גדולי התורה דאמריקה נוזפת במועצת ארץ ישראל על עמדות ליברליות...

בקטע המצורף, מתואר מכתבה של מועצת חו"ל אל מועצת ארץ ישראל על עמדות "פשרניות" של חבריה. בימים ההם בראש המועצת בארץ ישראל עמד מרן הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצוק"ל.

בין הטענות מדוע לא פעלו כמו שפעל "הרב פישמן"... מדוע תומכים ב"זרם הרביעי" (ההסדר שהיה קודם לחינוך העצמאי,שיוסד והופעל על ידי מרן בעל החזון איש זצוק"ל).